Salad / Insalata

15 / Goma wakame

5,00

Insalata di alghe piccanti e sesamo

Salad / Insalata

16 / Wakame salad

5,00

Insalata di alghe e salsa ponzu

Salad / Insalata

17 / Wakame tako

6,00

Insalata di alghe con polipo e salsa ponzu

Salad / Insalata

18 / Yasai salad

5,00

Insalata mista e salsa speciale

Salad / Insalata

19 / Tako salad

6,00

Insalata con polipo e salsa speciale