5,00

Millefoglie salmone

Sushi e Barca

213 / Oshi salmon

8,00

Oshi salmon (4 pz,)

10,00

Nigiri 6 pz., Hosomaki 6 pz.

14,00

Nighiri 6 pz., Sashimi 6 pz.

34,00

Nigiri 6 pz., Hosomaki 6 pz., Uramaki 8 pz., Sashimi 9 pz., Gunkan 2 pz.

68,00

Nigiri 12 pz., Hosomaki 12 pz., Uramaki 16 pz. Sashimi 16 pz., Gunkan 4 pz.